Оборудване

Интертест разполага с висококачествено и калибрирано оборудване, с което извършваме нашата професионална работа:

OMICRON CMC 353

Трифазно устройство за изпитване на релейни защити.

OMICRON-CMC-353

OMICRON CMC 356

Утройство за изпитване на релейни защити с четири напреженови и шест токови канала

OMICRON CMC 356

OMICRON CPC 100

Мултифункционален уред за извършване на контрол на електрическо оборудване.

OMICRON-CPC-100

OMICRON CIBANO 500

Мултифункционален уред за изпитване и профилактика на прекъсвачи Средно и Високо Напрежение.

OMICRON CIBANO 500

OMICRON CU 1

Устройство за измерване параметрите на кабелни и въздушни електропроводи.

OMICRON-CU-1

OMICRON HGT1

Уред за измерване на крачно и допирно напрежение.

OMICRON-HGT1

FLUKE 435

Преносим трифазен анализатор на качеството на електроенергията.

FLUKE 435

SVERKER 750

Еднофазно устройство за изпитване на релейни защити.

SVERKER-750

Programma EGIL

Анализатор на прекъсвачи.

Programma-EGIL

MIT515

Измерване съпротивлението на изолация на електрически съоръжения с 5 kV.

MIT515

DLRO10HD

10 A Микроомметър.

DLRO10HD

DET4TC2

Измерване на съпротивление на заземители в заземителни и мълниезащитни уредби.

DET4TC2