Изпитване на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V

commissioning-mv-hvПРЕКЪСВАЧИ И РАЗЕДИНИТЕЛИ

 • Преходни съпротивления на подвижни и неподвижни контактни съединения
 • Анализ на движението на контактите
 • Минимално напрежение на заработване на бобини за включване и/или изключване
 • Време и/или едновременност на включване и изключване
 • Измерване тока във включвателна бобина, изключвателна бобина и мотор

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛИ И ГЕНЕРАТОРИ

 • Съпротивление на изолацията
 • Коефициент на абсорбция R60’’/R15’’ R10min/R1min
 • Тест за разряд на диелектрик
 • Активно съпротивление на намотките
 • Активно съпротивление на: реостати и пусково регулиращи съпротивления; гасителни съпротивления
 • Ток на празен ход