Изпитване на измервателни токови и напреженови трансформатори до и над 1000V

high-voltage-measurements-transformersНАПРЕЖЕНОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ

 • Коефициент на трансформация
 • Натоварване на вторичните вериги
 • Полярност
 • Изолационно съпротивление
 • Капацитет и коефициент на диелектрични загуби (tgδ)

ТОКОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ

 • Коефициент на трансформация
 • Натоварване на вторичните вериги
 • Волт-Амперна характеристика
 • Активно съпротивление на намотките
 • Полярност
 • Коефициент на трансформация на трансформатори тип „Роговски“
 • Изолационно съпротивление
 • Капацитет и коефициент на диелектрични загуби (tgδ)