Изпитване на кабелни и въздушни електропроводи

ИЗМЕРВАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ЕЛЕКТРОПРОВОДИ

ИЗМЕРВАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ЕЛЕКТРОПРОВОДИ

  • Импеданс на кабелни и въздушни електропроводи
  • Измерване на земен фактор
  • Взаимодействие на паралелни електропроводни линии

КАБЕЛИ ДО И НАД 1000 V

  • Съпротивление на изолацията
  • Изпитване с повишено напрежение
  • Цялост на жилата и фазировка
  • Коефициент на абсорбция R60’’/R15
  • Капацитет и коефициент на диелектрични загуби (tgδ)