Изпитване на силови трансформатори до и над 1000 V

high-voltage1000ЖСИЛОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ

  • Съпротивление на изолацията
  • Коефициент на абсорбция R60’’/R15’’
  • Активно съпротивление на намотките
  • Коефициент на трансформация
  • Група на свързвана
  • Ток и загуби на празен ход
  • Напрежение и загуби на късо съединение
  • Капацитет и коефициент на диелектрични загуби (tgδ)