Изпитване на заземителни и мълниезащитни уредби

Commissioning of grounding and lightning systems

ИМПЕДАНС

  • Импеданс на заземители в заземителни уредби
  • Импеданс на заземители в мълниезащитни уредби
  • Преходни съпротивления на контактните съединения

КРАЧНО И ДОПИРНО НАПРЕЖЕНИЕ

ИЗСЛЕДВАНЕ СТЕПЕНТА НА КОРОЗИЯ НА ЗАЗЕМИТЕЛИ И ЗАЗЕМИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ