Конфигуриране и тестване на RTU и HMI / SCADA системи

Служителите на Интертест имат добър опит в конфигурирането и тестването на системи за дистанционно управление на следните производители ABB RTU560, SICAM и Sprecher Automation, както и прилежащите им системи за визуализация:

Конфигуриране на следните контролери– RTU560, SICAM: AK 1703, TM, MIC и CMIC, SPRECON и др.

  • Функции за местно и дистанционно управление
  • Контролери за общостанционна сигнализация
  • Комуникация с местна SCADA система и с ТДУ (Териториално Диспечерско управление) по следните комуникационни протоколи IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104 и др. със резервираност на комуникационните линии
  • Всякакъв вид на вътрешна логика и блокировки

Конфигуриране на системи за визуализация – ABB Micro SCADA, SICAM 230, Siemens WinCC, Sprecher Automation V460.

  • Автоматизирани системи за управление и наблюдение
  • Системи за енергиен мониторинг
  • Дистанционно управление с различни опции на софтуерни блокировки.
  • Комуникация, използваща резервирани сървъри