Проектиране и инженеринг на електрически уредби, подстанции и централи

ИНЖЕНЕРИНГ

 • Координация и управление на проекти
 • Координация и управление на обект
 • Планиране на необходимите ресурси
 • Заводски изпитания
 • Консултиране на инвеститори
 • Изчисляване настройки на релейни защити
 • Анализ на електрически системи ( Потокоразпределение и режими на къси съединения)
ПРОЕКТИРАНЕ

 • Схеми за управление
 • Схеми за блокировки
 • Схеми на релейни защити
 • Системи за собствени нужди
 • Разработка на системи за Автоматично включване на резервно захранване
 • Фасади и разположение на табла за управление, релейни табла и др.

МОНТАЖНИ РАБОТИ

 • Производство на релейни табла
 • Производство на командни табла и командни шкафове
 • Производство на табла собствени нужди
 • Монтаж и окабеляване на обект