За нас

Интертест ООД е компания, създадена от екип от млади инженери, с дългогодишен опит в проектиране и пуско-наладъчни работи на обекти в енергетиката.
Фокус на компанията е проектирането и пускането в експлоатация на подстанции средно и високо напрежение, с всички техни системи и при максимално качество, с гарантирана удовлетвореност на клиентите.
Предлаганите услуги включват проектиране, обща наладка и изпитания на съоръжения, конфигуриране и изпитания на релейни защити, разработка и интегриране на РТУ/СКАДА системи и др.

През изминалата година успяхме да разработим и внедрим нашата система за управление на качеството, за което получихме сертификация по ISO 9001: 2008 и OHSAS 18001 от TUV Rheinland. Системата за управление на качеството ни помага да засилим нашите силни оперативни процеси и ангажимент за непрекъснато подобряване. Сертификацията на Интертест ООД включва следния обхват:

„Проектиране и инженеринг на електрически уредби, подстанции и централи. Конфигуриране и настройка на релейни защити, контролери и системи за управление. Електро-монтажни и пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация на обекти в областта на енергетиката.“

Компанията притежава голям набор висококачествено калибрирано оборудване и необходимите софтуерни лицензи за предоставяне на съвременни услуги с най-високо качество. В процес е създаване на независим „Орган за контрол от вид С“, който ще работи в съответствие с изискванията на EN ISO / IEC 17020 и ще бъде акредитиран от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“.

Нашата цел е да отговаряме на променящите се нужди на нашите клиенти, ние винаги търсим нови възможности и нови предизвикателства!

СЕРТИФИКАТИ

  • ISO 9001: 2008 издаден от TUV Rheinland – Внедрена система за управление на качеството, гарантираща качествено управление на всички дейности, извършвани от фирмата и нашите специалисти.
  • Декларация за политика на ръководството на „ИНТЕРТЕСТ“ ООД по управление на качеството, здравето и безопасността при работа.
  • OHSAS 18001: 2007 издаден от TUV Rheinland – Внедрена система за управление на безопасността и здравето при работа, спомагаща за намаляването на риска при работа.
  • SIEMENS Power Academy, Виена – Ивайло Попов

     Компилиране и адресиране, съгласно изискванията на IEC 60870-5
     Конфигуриране на комуникация
     Тестване и симулиране с помощта на SICAM TOOLBOX II
     Разширяване и настройка на конфигурацията с помощта на OPM II и CAEx plus
     Практически упражнения със SICAM TOOLBOX II и SICAM AK, SICAM TM, SICAM BC и SICAM EMIC

     Пълен инженеринг на контролери SPRECON-E-C, включващ конфигуриране на контролерите, конфигуриране на комуникация IEC 60850, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-103 и др,      тестване и въвеждане в експлоатация.

  • SIEMENS Power Academy, Нюрнберг – Ивайло Попов

     SICAM SCC – Конфигуриране на операторска станция
     SICAM PAS HMI Interface and Topology

  • Sprecher Automation, Линц Георги Кюрченов

     Пълен инженеринг на контролери SPRECON-E-C, включващ конфигуриране на контролерите, конфигуриране на комуникация IEC 60850, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-103 и др,      тестване и въвеждане в експлоатация.Конфигуриране, тестване и въвеждане в екцплоатация на SCADA / HMI системи със софтуер V460

  • Sprecher Automation, Линц – Евгин Халилефенди

     Пълен инженеринг на контролери SPRECON-E-C, включващ конфигуриране на контролерите, конфигуриране на комуникация IEC 60850, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-103 и др,      тестване и въвеждане в експлоатация. Конфигуриране, тестване и въвеждане в екцплоатация на SCADA / HMI системи със софтуер V460

  BS OHSAS 180001:2007   sprecher-sertificate